Fast Forward Your Business – Utveckla din verksamhet

Varför inte ta chansen och utveckla dig och dina möjligheter både som anställd och som entreprenör/företagare.

Ta och titta närmare på den här länken:
http://www.cvent.com/d/q4qrr1?RefID=P2

Det är ett event i Stockholm i 17 september, och handlar om hur man får sitt företag/verksamhet att gå framåt. Även om man inte är företagare så är det ett mycket intressant event.

SPO12 – Inloggning till projektet

Ett exempel på hur man kan göra en inloggningsverifikation

public void LoggOn(string theUID, string thePWD)
{
try
{
  // 1. Instantiate the connection
  SqlConnection conn = new SqlConnection(@"server=.\SQLExpress;"
    + "database=spo12;" + "integrated Security=SSPI;");
  SqlDataReader rdr = null;
  try
  {
    string sqlQuery = "SELECT * "
      +" FROM dbo.Users "
      +" WHERE username = '" + theUID + "' AND pwd='" + thePWD + "'"
    // 2. Open the connection
    conn.Open();
    // 3. Pass the connection to a command object
    SqlCommand cmd = new SqlCommand(, conn);
    // 4. Use the connection
    // get query results
    rdr = cmd.ExecuteReader();

    if (rdr.HasRows) { }
  }
  catch (Exception myExeption)
  {
    MessageBox.Show("Huston!!\n We got problems\n" + myExeption.Message);
  }
  finally
  {
    // close the reader
    if (rdr != null)
    {
      rdr.Close();
    }

    // 5. Close the connection
    if (conn != null)
    {
      conn.Close();
    }
  }
}